Prashnottara - VNP200

ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ


					 	

ಕಾವೇರಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾವೇರಿತಾಯಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಕಾರಃ ಕಲುಷಂ ಹಂತಿ ವೇಕಾರೋ ವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ। ರೀಕಾರೋ ಮೋಕ್ಷಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಕಾವೇರೀತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ । ಎಂದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.


Watch Video Share to facebook View Comments
1622 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Mahesh,Bangalore

  12:47 PM, 26/08/2020

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ 🙏🏼
 • Raghavendra,Bangalore

  9:32 PM , 25/08/2020

  ಅಚಾರ್ಯರೇ,  ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿಯಾದರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಅನಂತಾನಾಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು . ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. 🙏🙏
 • T venkatesh,Hyderabad

  8:03 PM , 25/08/2020

  ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾವೇರಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಖದ ಅನುಭವ. ಸವಿನಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
 • Kiran Kumar kr,Kanakapura

  8:02 PM , 25/08/2020

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
 • Raghu nandan,Udupi

  7:57 PM , 25/08/2020

  Very nice
 • Narayanaswamy,Mysore

  7:42 PM , 25/08/2020

  ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 🙏🙏ಕಾವೇರಿ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙇‍♂️🙇‍♂️