Prashnottara - VNP202

ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳೇಕೆ?


					 	

ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತೇವೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು? ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೂರು ಉತ್ತರಗಳು.


Watch Video Share to facebook View Comments
2278 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Nikhil kulkarni,Banglore

  9:40 AM , 06/09/2020

  Great work Acharyare.. 🙏🙏🙏🙏🙏
 • Raghavendra,Bangalore

  8:04 PM , 28/08/2020

  ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಗುರುಗಳೇ 🙏🙏
 • Kiran Kumar kr,Kanakapura

  7:52 PM , 28/08/2020

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ