Prashnottara - VNP239

ಭಜರಂಗಬಲಿ


					 	

ಭಜರಂಗಬಲಿ ಮತ್ತು ಭಜರಂಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? ಹನುಮಂತದೇವರನ್ನು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?


Watch Video Download Article Share to facebook View Comments
1732 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Ganesh k manglekar,Belagavi

  10:48 PM, 30/04/2022

  ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ , ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಲ್ಲದೆ , ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವೆ ? 
  ಇಲ್ಲದಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳ ಜನರು ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದೆ ? 
  ದಯಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ , ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಪೂಜೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗಿದ ಅಜ್ಞಾನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ 🙏🙏🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಸಹಾಯಕವಷ್ಟೆ. 
  
  ಅವುಗಳಿಗೆ, ಹೂವಿನ ಹಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 
  
 • Ganesh k manglekar,Belagavi

  10:54 AM, 21/04/2022

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 🙏🙏🙏 ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರ ಪಂಚಮುಖಿ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ , ಮನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ರೂಪದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ ? 
  ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೃಪೆ ತೂರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ 🙏🙏🙏

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಕುರಿತು ನಾನೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.