Prashnottara - VNP251

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಗಳಿಂದ ತತ್ವನಿರ್ಣಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ


					 	

ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು, ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. 02:08 ಹೃಷೀಕೇಶಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ 05:11ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಗಳಿಂದ ತತ್ವನಿರ್ಣಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ 10:23 ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವೂ ತೋರುವದಿಲ್ಲ ಕತೆಯೂ ಅಸಂಬದ್ಧ 12:56 ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಕುಡಿಯದ ದೇವದತ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಸಾಧು, ಸಾಧು ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳಿವಿಯೇನು? 16:22 ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಎಂಬ ಅಸಾಧು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 17:36 ಕತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 18:23 ಕೃಪಾಲು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧುತ್ವಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿಲ್ಲ 26:58 ಹೃಷೀಕೇಶಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ 27:52 ವಿಷಯಸಂಗ್ರಹ 30 MB File.


Play Time: 30:54, Size: 3.84 MB


Download Article Download Upanyasa Share to facebook View Comments
10387 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • N.H. Kulkarni,Bangalore

  5:36 PM , 20/05/2022

  ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. 
  
  ತಾನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
  
  ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ತಾವು ಜನರ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಿ. 
  
  ಆದರೂ App ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ /ಮಾಡಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖೇದಕರ ವಿಷಯ. 
  
  ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವವರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆಯ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 
  
  ದುರ್ಜನರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗಕ್ಕೆ (Vishwanandini Technical Team) ಸವಿನಯ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
 • SriGurubhyoNamaha,Chennai

  9:05 AM , 03/05/2022

  First avoid assuming you and your app to be very great. Idee Samaaajakke nta dialogue maatra, no notification anywhere in app. Name creation maadovaga enu rules hakilvalla, first of all. And there is no place to edit names also. Even without these basic features What sort of greatness you have in app and just call it out Ideee samaaja, good joke.
 • SriGurubhyoNamaha,Chennai

  5:29 PM , 02/05/2022

  First correct your app, then you can correct fake id or original ids. FYI my comment was visible for 5 minutes after that Boom. People are not jobless to keep commenting same thing with 1600 characters again and again. Go and check DB as you are app admin with developers and post here once your app issues are fixed. Then we will repost.If you retrieve comment, we are happy, reply. If not post here, I will repost my comment. Even I dont have backup. And what is the guarantee, it will not be repeated if I post again also

  Vishnudasa Nagendracharya

  ದಂಡಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ದಾಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜಾಗಟೆ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತೀನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಯಿತು ಇದು. 
  
  ಸತ್ಯಾತ್ಮರು, ಬನ್ನಂಜೆ ಅವರನ್ನೇ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ, ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಶಿಷ್ಯರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿನಿಂದ ಯಾತರ ಭಯ?
  
  ಎರಡು ದಿವಸಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವನಂದಿನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 
  
  ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. 
  
   ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿರುವ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಸತ್ವಯುತವೋ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 
  
  ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ.  
  
  दंडिगॆ हॆदरलिल्ल, दाळिगॆ हॆदरलिल्ल, दासय्य निन्न जागटॆ ध्वनिगॆ हॆदरुत्तीना अंत ऒंदु गादॆ इदॆ. हागायितु इदु.
  
  सत्यात्मरु, बन्नंजॆ अवरन्ने नेर प्रश्नॆ माडुत्तिरुव ननगॆ, सत्यात्मर शिष्यरु नन्न विरुद्ध बरॆद पुस्तक लेखनगळन्ने नन्न विश्वनंदिनियल्लि प्रकटिसुत्तिरुव ननगॆ निम्म कमॆंटिनिंद यातर भय?
  
  ऎरडु दिवसगळिंद विश्वनंदिनि सरियागि कॆलस माडुत्तिल्ल ऎंदु इडिय समाजक्कॆ तिळिदिदॆ.
  
  निम्म नैज हॆसरिनिंद कामॆंट् माडि उत्तरिसुत्तेनॆ. निम्म तंदॆ तायि कॊट्ट हॆसरन्नू हेळिकॊळ्ळलिक्कागदष्टु अवस्थॆगॆ मुट्टबेडि.
  
  निम्म हॆसरू हेळि कमॆंट् माडदिरुव अवस्थॆ निम्मदु ऎंदाग निम्म कमॆंट् अदॆष्टु सत्वयुतवो अर्थवागुत्तदॆ.
  
  मत्तॆ हेळुत्तेनॆ, निम्म नैज हॆसरिनिंद प्रश्नॆ माडिदरॆ मात्र उत्तरिसुत्तेनॆ.
 • SriGurubhyoNamaha,Chennai

  5:43 PM , 02/05/2022

  We are from Chennai. Do reply in English or sanskrit lipi if someone comments in English. If I reply in French will you understand.
 • SriGurubhyoNamaha,Chennai

  3:06 PM , 02/05/2022

  My 9th comment added is deleted by Admin. Shame of this act. This clearly proves your Kapata thana on misguiding people against a particular group. When people give proper replies you are all deleting that if it is not in favour of you. Shame

  Vishnudasa Nagendracharya

  No Comments in this thread are deleted. 
  
  The app and website were malfunctioning from last two days. 
  
  Please do repost your comment. And, If you use "single inverted comma", the comment will not get posted. Please be careful. 
  
  By the way, post with original name. I do not entertain or answer to fake IDs. 
  
  Fake IDs will be blocked without any hesiatation. 
 • K.N.Venkatesha murthy,Tumkur

  10:22 PM, 30/04/2022

  ಮೊಂಡುವಾದ, ಯುಕ್ತಿ, ಕುಯುಕ್ತಿ, ದಬಾವನೆ, ಹತಾಶೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ದಲ್ಲೀ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ವಾದಮಾಡಬರದೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ,ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
 • GOPALACHAR HANJAKKI,Hutti

  7:53 AM , 30/04/2022

  ಗುರುಗಳೇ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾದುವಾಗ ಇಡೀ ಮಠ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ನಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ🙏🙏🙏💐

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸೋತರೆ ಒಬ್ಬರು, ಗೆದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಇದು. ಪಾಪ ಈ ಪಂಡಿತರು. 
  
  ......
  
  ಶ್ರೀ ಹೃಷೀಕೇಶಾಚಾರ್ಯರ, ಶ್ರೀ ಚಂದಿ ರಘುವೀರಾಚಾರ್ಯರ ಲೇಖನಗಳು, ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳೇ. 
  
  ಸತ್ಯಾತ್ಮರೇ ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. "ಸೋತರೆ ಶಿಷ್ಯ ಸೋತ. ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು" ಎಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮರು. 
  
  ಮತ್ತು, ಸತ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಂಡಿತರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ. 
  
  ಯಾರು ಅಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅವರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 
  
  ಯಾರು ಅಯಥಾರ್ಥವನ್ನೇ, ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನೂ ಮೀರಿ, ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಉತ್ತರ. 
  
  
 • ಶ್ರಾವಣ,ಬೆಂಗಳೂರು

  5:38 AM , 30/04/2022

  ನಮಸ್ಕಾರ... ಆಚಾರ್ಯರೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ... ನೀವೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಿ... ನಾನು ಮರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ... 
  
  ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿರಲಿ... ಅವರು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ... ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾರ ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥರು ಅಂತಾ ಕರೀರಿ... 
  
  ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವೆ... ನಾನು ಶ್ರೀಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳುತಿದ್ದವ ಯಾವಾಗ ಬನ್ನಂಜೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅದು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಎದೆ ಉಬ್ಬುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಖಂಡನೆ ಆಯಿತೋ ಅಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ... 
  
  ಅವರ ಉಡುಪಿ ಆದರೆ ಏನೂ ಊಡುಪಿ ಆದರೆ ಏನೂ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಾಧಕ ಇಲ್ಲಾ... ಅಂದರು.. ಅವರ ನಿಲುವು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಕ್ಕೇ ವಿರೋಧ... ಅದೂ ಏನೇ ಇರಲಿ.. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವೆ... 
  
  ಅವರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿರಬಹುದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಆಶ್ರಮ.... 
  
  ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಅವರ ವಿಶೇಷಣ ಬಳಿಸಿ...

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಖಂಡಿತ ಶ್ರವಣ. 
  
  ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾದದ್ದೇ. 
  
  ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀ ಹೃಷೀಕೇಶಾಚಾರ್ಯರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು "ಹೃಷೀಕೇಶ ಮಠದ" ಎಂದಷ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಹೃಷೀಕೇಶಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದೇ ಗೌರವದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ನಾನು, ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರಾಚಾರ್ಯರನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ನಾನು, ಸತ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿರಲು ಮಹತ್ತ್ವದ ಕಾರಣಗಳೇ ಇವೆ. 
  
  ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೂ, ತೂಗಿ ಅಳೆದು ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇಕೆ "ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ. 
  
  ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ. ಸೋಮವಾರದ ದಿವಸ (2-5-2022) ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಕಾಮೆಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. 
 • Madhusudhan Kandukur,Bebgaluru

  12:28 AM, 30/04/2022

  ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು....ಅಂತೂ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಅಸಹಜ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಿವೇಕ ತನವನ್ನು ತಾವೇ ತೋರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.... ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೇ...ಆಚಾರ್ಯರೇ! ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ...ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 👌👌👌👍👍👍🙏🙏🙏
 • N.H. Kulkarni,Bangalore

  11:31 PM, 29/04/2022

  "Your character will outweigh any lies told about you. Those that know you, know you . "
 • bindu madhava,Bangalore

  11:13 PM, 29/04/2022

  ನಾನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೃಷೀಕೇಶ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ...ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದ, ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.... ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ H.ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾದ ಅಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.....ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿತುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ.....V.N ಅಚಾರ್ಯರೇ ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ನಮೋ ನಮಃ....  
  ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಭಾವಿ ರುದ್ರ, ಹಾಗೂ ಭಾವಿ ಸಮೀರರನ್ನು ಅವರು ಭಾವಿ ಪದವಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿಯೂ ನಂಬುವಿದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮಾಧ್ವ ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ....
 • N.H. Kulkarni,Bangalore

  10:16 PM, 29/04/2022

  "ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟು ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು" ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. 
  
  ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಪಂಡಿತರು ಎಸೆದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಆವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ, ಸಂಶಯವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಶ್ರೋತೃಗುಳಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • Srinivasa Deshpande,Chennai

  9:41 PM , 29/04/2022

  What a rebuttal!
  
  Such great points.
  
  UM Scholars time and again proving themselves wrong.
  
  UM fanatics are doing ninda of VDNA. But he is busy in proving tatva with pramanas. 
  
  Difference is obvious 
  
  Satyameva jayate.