Prashnottara - VNP253

ಸುಧಾಪಾಠ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಧಾತುಪಾಠ ಹೇಳಿ, ಸತ್ಯಾತ್ಮರೆ!


					 	

“ವೇತ್ಸ್ಯಸಿ” ಎನ್ನುವದು ಅಸಾಧುಶಬ್ದವಂತೆ, ವೇತ್ಸಿ ಅಸಿ ಎಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಎಂದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದ, ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೇ ಹೇವರಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀಚರಣದಾಸ ಎಂಬ Fake ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಸಮರ್ಥಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್-ನ್ಯಾಯಸುಧಾ, ಪರಿಮಳ ಶೇಷವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠವಾಗಿರುವದು ದೂರ ಉಳಿಯಿತು, ಧಾತುಪಾಠವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ Fake ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಲೇಖನಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವದು ಎಂದು ಉತ್ತರಾದಿಮಠಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 01:22 ಇದುವರೆಗೂ ಆದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಗ್ರಹ 06:25 ಶ್ರೀಚರಣದಾಸ ಎಂಬ Fake ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ವೇತ್ಸ್ಯಸಿ ಸಾಧುಶಬ್ದವಲ್ಲ, ವೇತ್ಸಿ, ಅಸಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು 10:55 ವೇತ್ಸ್ಯಸಿ ಅಸಾಧುಶಬ್ದವೇ ಅಲ್ಲ 12:21 “ಜಯತೇ” ಹೇಗೆ ಸಾಧುವೋ. “ವೇತ್ಸ್ಯಸಿಯೂ” ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧು ಶಬ್ದ 15:32 ಸ್ಕಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. “ವೇತ್ಸ್ಯಸಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ 19:04 ಲಿಂಗಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ವೇತ್ಸ್ಯಸಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ 19:18 “ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೇತ್ಸಿ, ಅಸಿ ಎಂದೇ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವೇನು? 19:35 “ವೇತ್ಸ್ಯಂತಿ” “ವೇತ್ಸ್ಯಾಮಿ” “ವೇತ್ಸ್ಯಾಮಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಳು 23:00 ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ 26:59 ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿದಲೃ ಲಾಭೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ರೂಪ ಎಂದೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ. 27:56 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥರ ವಚನದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಸಮರ್ಥಕರ ಖಂಡನೆ 31:34 ವಾದರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರ ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಸಮರ್ಥಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ 32:06 ಲೌಕಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೇತ್ಸ್ಯಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ 34:25 ಸತ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಸುಧಾಪಾಠ ನಂತರ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಧಾತುಪಾಠ ಹೇಳಿ! ಉತ್ತರಾದಿಮಠಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನ 36:11 Fake ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಲೇಖನ ಎಂದೇ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ 40 MB File


Play Time: 41:12, Size: 3.84 MB


Download Article Download Upanyasa Share to facebook View Comments
22754 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Ketan Kulkarni,Raichur

  8:40 PM , 28/05/2022

  Nimma prashnege uttara
  https://www.facebook.com/groups/madhwasiddhantakantakoddhara/permalink/411531257278228/
 • N.H. Kulkarni,Bangalore

  8:29 AM , 27/05/2022

  The people who threw rocks at Ruby Bridges for trying to go to school are now upset their grandchildren might learn about them throwing rocks at Ruby Bridges for trying to go to school.
 • samartha NR,Bangalore

  4:03 PM , 26/05/2022

  Shree vadiraja gurubhyo namaha🙏🙏
 • Usha,Hyderabad

  1:12 PM , 26/05/2022

  ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತತ್ವನಿರ್ಣಯದ ರೀತಿ ಅತೀ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಪಮರರನ್ನು ಸಹಿತ ಆಕರ್ಷಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 
  
  ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ದುರಾಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತೀ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ವೈಖಿರಿ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮೋನಮಃ. 
  
  ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕರಣೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನದಿಯ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಕೌಶಲ.
  
  ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯು foregone conclusion! 
  
  ಶ್ರೀ ಭಾವಿ ಸಮೀರರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಭಾವಿಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಕಾರುಣ್ಯ. 
 • Srinivasa Deshpande,Chennai

  11:01 AM, 26/05/2022

  Ufffff. 
  
  Ganga pravaha Upanyasa.
  
  This particular discourse is going to be a text book for scholars to learn how to do tatva sthapane. 
  
  No words. No yogyata to talk about your panditya. 
  
  You are repeatedly saying that Sri Vadiraja Guru Sarvabhoumara anugraha is the source energey for this karya. In this upanyasa we felt the sannidhana of Sri Vadiraja Maha Gurugalu in your voice. 
  
  Please accept my humble pranamas.

  Vishnudasa Nagendracharya

  श्रीवादिराजो विजयते 🙏🏻
 • Kailashshivsharma T,Dharwad

  12:27 AM, 26/05/2022

  ಆಚಾರ್ಯರೇ ನೀವು ತತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. 
  
  ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನಾ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬಹುದು? 
  
  ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ತಲಸ್ಪರ್ಶೀ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಊಹೆ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
  
  ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು, ಮಗದೊಂದು ಹೀಗೆ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಕ್ರಮ ಅದೆಷ್ಟು ಛಂದವಾಗಿದೆ. 
  
  ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. 
  
  ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ವಿಷಯನಿರೂಪಣೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮನಗಳು.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕೌಶಲವಲ್ಲವಿದು. 
  
  ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾಚಾರ್ಯರಾದ ಭಾವಿಸಮೀರ ಶ್ರೀಮದ್-ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದ ಮಹಿಮೆಯಿದು. 
  
  ಅವರ ಆಜ್ಞೆ, ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅವರ ಕಿಂಕರರಾದ ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಜೀವಾಳ. 
  
  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
 • A.Venkatesh,Bangalore

  11:21 PM, 25/05/2022

  ಆಚಾರ್ಯ ರೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿ ಸಿದ್ದೀರ, ನೀವು ಮಾಡಿರುವ research ge ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
 • Pattabiraman Cheyur,Bengaluru

  10:16 PM, 25/05/2022

  Gurugalege namaskara
  I was spell bound while listening to your reply. While giving reply to the basic issue you have taught many new things to your shisyas like me. 
  Just one point, how do you identify fake ids. This just for my knowledge.

  Vishnudasa Nagendracharya

  Fake IDs can be identified easily, if you have good knowldge of the particular subject. 
  
  There is a saying in Kannda "Nidre maadisuvanannu ebbisabahudu, nidreya nataka maaduvavanannu ebbisalu aaguvadilla, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು, ನಿದ್ರೆಯ ನಾಟಕ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ" 
  
  If one is really sleeping his body can be freely shaken. If one is pretending sleep his body will be firm. 
  
  If your son/daughter saying "I cannot go to school today, my stomach is aching" within a second you will say whether it is fake or real. If the child really has some problem, he/she need not to say, you will recognise there is something wrong in his body by seeing his/her face itself. 
  
  Like that, If you are a real person, your behaviou will be normal. If you are pretending someone your behaviour will be abnormal. 
  
  People who have deep knowldge of writing and presenting ideas, can easily identify the fake writings and real presentations. 
  
  Shreecharana Dasa s way of writing not only proves he is fake, but also proves his cowardice. 
 • Shashikiran,Bengaluru

  7:14 PM , 25/05/2022

  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ, ವಿಮರ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೋಕವೇ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಚಾರ್ಯರೆ.
  ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
  
  ನನಗೆ ಧಾತುಪಾಠ boring, ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಹೋಗದೇ ಕೆಳುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರ.
  
  ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ, ಬರೀ ಕಥೆ ಕೇಳಲು ಬಂದ ನನಗೆ, ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮೂಡಿತು.
  
  ಈಗ ವ್ಯಾಕರಣದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ.
  
  ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ‘ಎಷ್ಟು ಸುಧಾಪಂಡಿತರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರ’ ಅನ್ನುವ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುರಭಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೆ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ. 
  
  ಸಂಸ್ಕೃತಸುರಭಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. (ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೊರೆತ ನಂತರ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ)
  
  ಒಂದು ಪಾಠದ ಲೇಖನ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಚಿಂತನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಿಮಗರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.