Upanyasa - VNU1000

ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ

10/06/2022

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 113

“ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನೀ ಬಂದು ರಾಜ್ಯವಾಳು” ಎಂಬ ಜಾಬಾಲಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಭವವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನುವದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಚನಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಭಾಗವಿದು. 

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜಾಬಾಲಿಋಷಿಗಳು ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಧರ್ಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯಭೋಗವನ್ನನುಭವಿಸು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ವಚನಭ್ರಷ್ಟತೆ ಎನ್ನುವದು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾದ ದೋಷ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬಾಲಿಗಳು ನಾಸ್ತಿಕರಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತಿನ ಅಂತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಆ ಪರಮಂಗಲಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Play Time: 71:58

Size: 3.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5798 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • H.Suvarna kulkarni,Bangalore

  2:22 PM , 24/06/2022

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು...ರಾಮಾಯಣ ದ ಈ ಭಾಗ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ..ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು, ನಡೆಯುವ ರೀತಿ..ಎಲ್ಲವನ್ನೂ.. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ..ಇನ್ನೇನು ಚಾರ್ತುಮಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ..ಈ ಬಾರಿ ಚಾರ್ತುಮಾಸ ಸಂಕಲ್ಲ ಮಾಡುವುದೊ ...ಬಿಡುವುದೊ...ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಮನಸ್ಸು ಹೊಯ್ದಾಡುವಾಗ ..ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ..ಹಾಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾಯಕವಾಗಿದೆ..ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಇದು ಸತ್ಯ
            ಸದಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Archana,Bangalore

  11:27 AM, 22/06/2022

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1೦೦೦ ಪ್ರವಚನ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳು ದಾಟಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ.
  
  ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಖಂಡನೆ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿರುವುದು ಮಹತ್ತರದ ಸಾಧನೆ. 
  ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. 
  ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯತಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ, ಗೋಶಾಲೆಯ ಗೋವಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಆ ಮಹಾ ಕಾವೇರಿಯ ವೈಭವದ ಹರಿವು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಸರ್ಗದ ವೈಭವ - ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮಾತೇ ಬರದಂತಾಗಿದೆ.
  
  ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. 
  
  ನಿಮಗೂ, ವಿಶ್ವನಂದಿನಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು 🙏
 • Archana,Bangalore

  11:27 AM, 22/06/2022

  ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1೦೦೦ ಪ್ರವಚನ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳು ದಾಟಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ.
  
  ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಖಂಡನೆ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿರುವುದು ಮಹತ್ತರದ ಸಾಧನೆ. 
  ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. 
  ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯತಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ, ಗೋಶಾಲೆಯ ಗೋವಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಆ ಮಹಾ ಕಾವೇರಿಯ ವೈಭವದ ಹರಿವು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಸರ್ಗದ ವೈಭವ - ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮಾತೇ ಬರದಂತಾಗಿದೆ.
  
  ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. 
  
  ನಿಮಗೂ, ವಿಶ್ವನಂದಿನಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು 🙏
 • Nalini Premkumar,Mysore

  2:26 PM , 21/06/2022

  ಹರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಗಳೇ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಭಾಗ ವು ಪರಮ ಅಧ್ಬುತ ವಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸ್ತಿಕ ದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮ ವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾತುಗಳು ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 🙏🙏🙏
 • Nalini Premkumar,Mysore

  2:39 PM , 20/06/2022

  ಹರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಗಳೇ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಇಂದಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗ ಪ್ರವಚನ ವಿಶ್ವ ನಂದಿನಿ ಯ 1000 ದ ಪ್ರವಚನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಾಯಿತು ನಾನು ವಿಶ್ವ ನಂದಿನಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯ, ಸರಳತೆ ಎಲ್ಲ ವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ನಾವು ಎನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದರು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಈಗೆ ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಚನ ವಿಶ್ವ ನಂದಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿಸಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 🙏🙏🙏
 • N.H. Kulkarni,Bangalore

  1:23 PM , 20/06/2022

  ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಸಂತಸದ ದಿನ. 
  
  ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ 113ನೆಯ ಭಾಗದ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರ 1000 ಪ್ರವಚನಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. 
  
  ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯಾವ ಮಠಗಳ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಠಾoಧರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ  ಈ ತರಹದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
  
  ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವನಂದಿನಿಯ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. 
  
  ಇಂದು ಸಹಸ್ರ ಪ್ರವಚನ  ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ , ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಚನ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗುವಂತಾಗಲಿ. ಯಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಾಗಲಿ. 
  
  ಹರಿ ಗುರುಗಳ ರಕ್ಷೆಯ ಕವಚ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ. 
  
  ನಮಸ್ಕಾರ