Upanyasa - VNU1001

ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಋಣ

17/06/2022

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 114

ಸಮಗ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವಸಿಷ್ಠರು “ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡು, ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡು” ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವರು ಪರಮ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ ವಸಿಷ್ಠರೂ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ತೀರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಏನು ಎನ್ನುವದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ಹೇಳುವದಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಾಗವಿದು. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿ. 


Play Time: 24:58

Size: 3.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6502 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Nalini Premkumar,Mysore

    1:11 PM , 22/06/2022

    ಹರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಗಳೇ ರಘ ವಂಶದ ವಿವರಣೆ ಅಧ್ಭುತ ಗುರುಗಳೇ 🙏🙏🙏
  • Nalini Premkumar,Mysore

    12:34 PM, 22/06/2022

    ಹರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಗಳೇ ಪರಮ ಅಧ್ಬುತ ವಾದ ಪ್ರವಚನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಅಧ್ಭುತ ಗುರುಗಳೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 🙏🙏🙏