Upanyasa - VNU1016

ಕುಬೇರರ ಬುದ್ಧಿಮಾತು, ದಶಗ್ರೀವನ ದುರಹಂಕಾರ

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 129

ಧರ್ಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಪ್ರೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದಲೇ ವೈಶ್ರವಣರು ದಶಗ್ರೀವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಅವರ ದೂತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವ ಘಟನೆಯ ವಿವರ. 

ಮೇಘನಾದನ ಭಯಂಕರ ಜನನ, ತಾಮಸಿಕವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಅವನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು.

ಯಾವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ಅಪಾರ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿದ್ರಾಗೃಹವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ನಂದನವನ್ನು ರಾವಣ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ. 

ಕುಬೇರರು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಘಟನೆ. 

ಆ ನಂತರ ರುದ್ರದೇವರ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಕುಬೇರರು ಗಳಿಸುವ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ. 

Play Time: 35:49

Size: 3.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7349 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Venkatesh. Rajendra . Chikkodikar.,Mudhol

  7:23 PM , 05/08/2022

  Shri Rama Jai Rama Jai Jai Rama 🙏🙏🙏
 • Sowmya,Bangalore

  5:02 PM , 30/07/2022

  🙏🙏🙏
 • Jayashree karunakar,Bangalore

  3:32 PM , 24/07/2022

  ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆದ ಭಯಾನಕ ಧ್ವನಿ !!ಮೇಘನಾದ ಹ್ಹ ಹ್ಹ !!!!! ಮುಂದೆ ಅವನೇ ದುಃಶ್ಯಾಸನ !!! ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬರುತ್ತಾನೆ... ಓಹ್ ಗೊತ್ತೇಇರಲಿಲ್ಲ... 
  
  ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟುವ ಸಂಧರ್ಭ... ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟುವ (ಅವತಾರ ಮಾಡುವ ) ಸಂಧರ್ಭ... ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಗುರುಗಳು ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೇವದುಂದುಭಿ.... ಅಬ್ಬಾ... ಅಜಗಜಾಂತರ ವೆತ್ಯಾಸ.... ನಿಮ್ಮ ಅಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಕಾಣುವಂತಾಗಿತ್ತು... 
  
  We can visualize situations respectively  through your upanyasa gurugale... just divine full... we are all blessed to hear...
 • H.Suvarna kulkarni,Bangalore

  12:03 PM, 24/07/2022

  ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ...ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ..ಅದು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಕೊಡು ಎಂದು...ಅದೊಂದು ದೊರಕಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ..
  
  ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಎಂದೂ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು...ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • H.Suvarna kulkarni,Bangalore

  11:57 AM, 24/07/2022

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
  
  ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಂಡೆವು..ಎದೆ ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು ದಶಗ್ರೀವನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಕಂಡು.......ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯ ಜನರನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡು ...ಭಯ ಆತಂಕ, ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ..ಸಾತ್ವಿಕ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಭಗವಂತನೆ ಬರಬೇಕು..ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ..ವೈಶ್ರವಣ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ....
 • Trivikrama,Bangalore

  1:53 PM , 23/07/2022

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏