Upanyasa - VNU1038

ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 151

ಪ್ರಾಚೀನರ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ, ಅಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಾಂಧಾತ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಾವಣ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ರಮಣಗಳ ವಿವರ.


02:17 ಪ್ರಾಚೀನರ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನದ ಕ್ರಮ

10:47 ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

14:33 ಸೂರ್ಯದೇವರ ಉತ್ತರ 

19:14 ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಟವರನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ರಾವಣ

27:39 ಮಾಂಧಾತರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ

36:39 ಕೆಲವು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿದರೆ ಲೋಕನಾಶ

38:52 ಚಂದ್ರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ

42:43 ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ


Play Time: 46:42

Size: 3.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7493 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shiva prakash,Mangalore

  3:29 PM , 16/09/2022

  😇😇
 • Nalini Premkumar,Mysore

  5:35 PM , 06/09/2022

  🙏🙏🙏
 • Laxmi Padaki,Pune

  8:47 AM , 06/09/2022

  🙏🙏