Upanyasa - VNU1044

ವಿರಾಧನ ಉದ್ಧಾರ

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 156

ಊರ್ವಶಿಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಕುಬೇರರ ಶಾಪದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ತುಂಬುರುವಿನ ಉದ್ಧಾರ. 

02:49 ವಿರಾಧನ ಆಕ್ರಮಣ

17:34 ರಾಮಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮೃತಿ

21:08 ವಿರಾಧನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು

22:24 ವಿರಾಧನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ?

25:02 ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸಹಿಷ್ಣು ಶ್ರೀರಾಮ

26:32 ರಂಭೆಯಲ್ಲ ಊರ್ವಶಿ

27:00 ಯಾತುಧಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ

27:51 ಊರ್ವಶಿಯ ಉದ್ಧಾರ

Play Time: 31:51

Size: 3.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6874 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment