Upanyasa - VNU1053

ಶೂರ್ಪಣಖಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಶೂರ್ಪಣಖಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 166

ಶೂರ್ಪಣಖೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಾಮಿಸಿ, ಅವರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಅವಳ ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ.

01:02 ಪರ್ಣಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ

04:05 ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ

05:10 ಯದೃಚ್ಛಾ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ

06:06 ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಆಗಮನ

07:55 ರಾಮನನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದ ಶೂರ್ಪಣಖೆ

23:59 ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದ ಶೂರ್ಪಣಖೆ

29:34 ಸೀತೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಂದ ಶೂರ್ಪಣಖೆ

31:39 ಶೂರ್ಪಣಖೆಯ ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು

Play Time: 35:33

Size: 3.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7159 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Venkatesh. Rajendra . Chikkodikar.,Mudhol

  5:33 AM , 29/11/2022

  Shri Rama Jai Rama Jai Jai Rama 🙏 🙏🙏
 • Sowmya,Bangalore

  3:10 PM , 27/10/2022

  🙏🙏🙏
 • Srikar K,Bengaluru

  12:47 PM, 08/10/2022

  ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಶೂರ್ಪನಕೆಯ ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಮುಗುಗಲನ್ನೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೆನಾದರೂ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೆ ?
 • Nalini Premkumar,Mysore

  9:38 PM , 07/10/2022

  🙏🙏🙏