Upanyasa - VNU140

BV05 ಮಧ್ವವಿಜಯ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸರಿ

12/08/2016

ಮಧ್ವವಿಜಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೇ ಸರಿ, ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಎನ್ನುವದು ಆ ಕಾವ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬನ್ನಂಜೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಭಾಗ.

Play Time: 23 Minuts

Size: 4.01 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2716 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment