Upanyasa - VNU149

BV14 ಬನ್ನಂಜೆಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ

31/08/2016

ಬನ್ನಂಜೆ ತಾಡೆವಾಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಆಧಾರಸಮೇತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Play Time: 13 Minuts 33 Seconds

Size: 2.39 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2164 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment