Upanyasa - VNU150

BV15 ಬನ್ನಂಜೆಯ ಅಪಪಾಠಗಳು

31/08/2016

ಬನ್ನಂಜೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಪಾಠಗಳು ಅಪಪಾಠಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅಪಚಾರವನ್ನೇ ಎಸಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಆಧಾರಸಮೇತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

“ಗತ್ಯೈವಾಲ್ಪಮಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮ್” ಎಂಬ ಹಾಗೂ “ವ್ಯಾಸಃ ಸಶಿಷ್ಯಃ ತದನನ್ಯದೃಶ್ಯಃ” ಎಂಬ  ಬನ್ನಂಜೆಯ ಅಪಪಾಠಗಳು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಎಸಗಿರುವ ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂಗತೀರ್ಥರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Play Time: 35 Minuts 44 Seconds

Size: 6.20 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2944 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment