Upanyasa - VNU161

BV26 ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಅರ್ಥದ ಚರ್ಚೆ -01

21/09/2016

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ “ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಚ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ  ಮೊದಲ ಭಾಗವಿದು. 

Play Time: 31:32

Size: 5.48 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5244 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment