Upanyasa - VNU197

ನೆನೆವನನುದಿನ 02

ಕುಬ್ಜೆಯ ಪ್ರಸಂಗ, ಶಿವಧನುಷ್ಯಭಂಗದ ಪ್ರಸಂಗ, ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಪ್ರಸಂಗ, ಮಲ್ಲರನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು, ಕಂಸನ ಸಂಹಾರ, ಸಾಂದೀಪನಿಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 41 Minuts 57 Seconds

Size: 7.53 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5164 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Jyothi Gayathri,Harihar

    11:31 AM, 19/08/2022

    ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ 🙏🙏🙏🙏🙏