Upanyasa - VNU200

ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ

ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ  ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕವ್ರತದ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವರಣೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. VNU199ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ.

Play Time: 1 hour 18 minute

Size: 14 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
20941 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Ravichandran p,Chennai

  10:20 PM, 27/09/2021

  Thanks
 • Suhas Karthik,Banglore

  1:01 AM , 10/09/2021

  ನಿಮ್ಮಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Shreesha Vitthala,Bangalore

  12:31 AM, 10/09/2021

  Tumba varshagalinda ee mahiti ge kayuttidde. dhanyavadagalu. Bahala samshayagalu nivaraneyadavu. Especially avahane mattu prana pratishtapane krama hagu arghya padyadigala samarpane krama
 • Sampada,Belgavi

  8:26 PM , 21/08/2020

  Very useful audio 🙏🙏
 • Vishwanath M Joshi,Bengaluru

  4:04 PM , 14/09/2018

  ಅಚರ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನ್ ಪೂಜಾ ನೀವು ಹೇಳೆದ ಕ್ರಮದಲೆಯೇ ಮಾಡಿ ದೇವು ,ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ವಿನಯಕನಿಗೆ,3 ಬತ್ತಿಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆರತಿ ಯಂನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಂದು ತೆಲೆಸೆದೀರೀ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ,ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಅವರೇಗೆ ಬೆಜಾರ್ ಅಯತು ,ಕಾರಣ,ಅರತಿ ಸೆಗಲೀಲ ಅಂಥ ,ಅಚರ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತು ನನಂದೇಸ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಲೆಸೆ
 • Vishwanath M Joshi,Bengaluru

  4:04 PM , 14/09/2018

  ಅಚರ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನ್ ಪೂಜಾ ನೀವು ಹೇಳೆದ ಕ್ರಮದಲೆಯೇ ಮಾಡಿ ದೇವು ,ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ವಿನಯಕನಿಗೆ,3 ಬತ್ತಿಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆರತಿ ಯಂನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಂದು ತೆಲೆಸೆದೀರೀ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ,ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಅವರೇಗೆ ಬೆಜಾರ್ ಅಯತು ,ಕಾರಣ,ಅರತಿ ಸೆಗಲೀಲ ಅಂಥ ,ಅಚರ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತು ನನಂದೇಸ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಲೆಸೆ
 • Vishwanath M Joshi,Bengaluru

  4:04 PM , 14/09/2018

  ಅಚರ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನ್ ಪೂಜಾ ನೀವು ಹೇಳೆದ ಕ್ರಮದಲೆಯೇ ಮಾಡಿ ದೇವು ,ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ವಿನಯಕನಿಗೆ,3 ಬತ್ತಿಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆರತಿ ಯಂನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಂದು ತೆಲೆಸೆದೀರೀ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ,ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಅವರೇಗೆ ಬೆಜಾರ್ ಅಯತು ,ಕಾರಣ,ಅರತಿ ಸೆಗಲೀಲ ಅಂಥ ,ಅಚರ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತು ನನಂದೇಸ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಲೆಸೆ
 • Vishwanath M Joshi,Bengaluru

  4:04 PM , 14/09/2018

  ಅಚರ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನ್ ಪೂಜಾ ನೀವು ಹೇಳೆದ ಕ್ರಮದಲೆಯೇ ಮಾಡಿ ದೇವು ,ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ವಿನಯಕನಿಗೆ,3 ಬತ್ತಿಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆರತಿ ಯಂನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಂದು ತೆಲೆಸೆದೀರೀ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ,ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಅವರೇಗೆ ಬೆಜಾರ್ ಅಯತು ,ಕಾರಣ,ಅರತಿ ಸೆಗಲೀಲ ಅಂಥ ,ಅಚರ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತು ನನಂದೇಸ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಲೆಸೆ
 • Vishwanath M Joshi,Bengaluru

  4:04 PM , 14/09/2018

  ಅಚರ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನ್ ಪೂಜಾ ನೀವು ಹೇಳೆದ ಕ್ರಮದಲೆಯೇ ಮಾಡಿ ದೇವು ,ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ವಿನಯಕನಿಗೆ,3 ಬತ್ತಿಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆರತಿ ಯಂನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಂದು ತೆಲೆಸೆದೀರೀ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ,ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಅವರೇಗೆ ಬೆಜಾರ್ ಅಯತು ,ಕಾರಣ,ಅರತಿ ಸೆಗಲೀಲ ಅಂಥ ,ಅಚರ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತು ನನಂದೇಸ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಲೆಸೆ
 • Vishwanath M Joshi,Bengaluru

  4:04 PM , 14/09/2018

  ಅಚರ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನ್ ಪೂಜಾ ನೀವು ಹೇಳೆದ ಕ್ರಮದಲೆಯೇ ಮಾಡಿ ದೇವು ,ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀ ವಿನಯಕನಿಗೆ,3 ಬತ್ತಿಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಆರತಿ ಯಂನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಂದು ತೆಲೆಸೆದೀರೀ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ,ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಅವರೇಗೆ ಬೆಜಾರ್ ಅಯತು ,ಕಾರಣ,ಅರತಿ ಸೆಗಲೀಲ ಅಂಥ ,ಅಚರ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತು ನನಂದೇಸ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಲೆಸೆ
 • Sudha anil,Bangalore

  10:36 PM, 09/09/2018

  ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರೀ ವ್ರತಾಚರೆಯ ಆಡಿಯೋ ವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜ್ಯರೇ....
 • H. Suvarna kulkarni,Bangalore

  4:59 AM , 25/08/2017

  ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕೈ ಇಂದಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ.
 • H. Suvarna kulkarni,Bangalore

  4:54 AM , 25/08/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಕೆ ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನಮಗನಿಮ್ಮ ಗಣೇಶಪೂಜಾ ಪದ್ದತಿ ಆಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಯಾಯಿತು. ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Poornima Venkatesh,Mysore

  6:45 PM , 22/08/2017

  Best narration of Ganapati vratha. We followed this method last year at home and will continue to do so. After performing manasa pooje, one feels good and contented. Definitely worth listening to this upanyasa. We are grateful to Sri Acharyaru for giving such quality upanyasas and articles.
 • Thulasananda,Mysore

  2:54 PM , 22/08/2017

  Gowri Pooja aacharaney audio add Maadi aacharyarey