Upanyasa - VNU354

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 01ನೆಯ ಪದ್ಯದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ

15/10/2016

ಶ್ರೀಯರಸ, ಗಾಂಗೇಯನುತ, ಕೌಂತೇಯವಂದಿತಚರಣ, ಕಮಲದಳಾಯತಾಂಬಕ, ರೂಪಚಿನ್ಮಯ, ದೇವಕೀತನಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿವರಣೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರು ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗಂಭೀರವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣುತ್ತೇವೆ. 

Play Time: 33:32

Size: 6.31 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4393 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  7:04 PM , 30/05/2021

  🙏🙏🙏Adbutavagide Gurugale.
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  8:19 PM , 23/03/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  8:35 PM , 15/01/2021

  ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ನಮಃ 🙏🙏🙏🙏🙏
 • Indira,canberra

  4:28 AM , 08/01/2019

  Very nice this Hari bhakti Sara is enough to uplift and liberate data koti dhanyavadagalu.
 • Varuni Bemmatti,Bangalore

  10:44 PM, 12/03/2018

  Gurugala apara jnanakke, vishaya mandanege,bhaktige ananta vandanegalu
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  8:27 AM , 29/11/2017

  ಸಾರಭಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು