Upanyasa - VNU370

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 09ನೆಯ ಪದ್ಯ

26/11/2016

ಚಿತ್ರಕೂಟನಿವಾಸ ವಿಶ್ವಾ-
ಮಿತ್ರಕ್ರತುಸಂರಕ್ಷ ರವಿಶಶಿ-
ನೇತ್ರ ಭವ್ಯಚರಿತ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಾತ್ರ ಸತ್ಪಾತ್ರ |
ಧಾತ್ರಿಜಾಂತಕ ಕಪಟನಾಟಕ-
ಸೂತ್ರ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಫಲ್ಗುನ-
ಮಿತ್ರ ವಾಕ್ಯವಿಚಿತ್ರ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ	॥ ೯ ॥

Play Time: 46:59

Size: 8.62 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2815 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sowmya,Bangalore

    10:41 PM, 19/06/2021

    🙏🙏🙏
  • Jyothi Gayathri,Harihar

    11:59 AM, 30/03/2021

    🙏🙏🙏🙏🙏