Upanyasa - VNU371

ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ 10ನೆಯ ಪದ್ಯ

30/11/2016

ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ದುರಿತತಿಮಿರಪ-
ತಂಗ ಗರುಡತುರಂಗ ರಿಪುಮದ-
ಭಂಗ ಕೀರ್ತಿತರಂಗ ಪುರಹರಸಂಗ ನೀಲಾಂಗ |
ಅಂಗದಪ್ರಿಯನಂಗಪಿತ ಕಾ-
ಳಿಂಗಮರ್ದನ ಅಮಿತಕರುಣಾ-
ಪಾಂಗ ಶ್ರೀನರಸಿಂಗ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ	॥ ೧೦ ॥

Play Time: 47:33

Size: 8.72 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2792 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sowmya,Bangalore

    5:44 PM , 20/06/2021

    🙏🙏🙏