Upanyasa - VNU380

ಅತಿರಿಕ್ತ ಏಕಾದಶೀ

ಸಕಲ ಮಾಧ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಏಕಾದಶಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ಮಾಧ್ವನ ಆಶಯ ಎನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ ಸುಲಭವಿದೆ — ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಧ್ವನೂ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಎಂದರೆ ಗಣಿತ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮೂರು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾದಶಿಯ ಕುರಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಲಿತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ವನಿಗೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ.  ಇದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಲೇಖನವೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. [VNA215]

Play Time: 19:14

Size: 3.46 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
10237 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Pandurang,Bangalore

  4:03 PM , 28/07/2019

  ಗುರುಗಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕ ವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೇ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ವೇದಮಂತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸದೇ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ನಾನವಿಲ್ಲದೇ ಪಠಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ ಅಂತಹುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕು. 
  
  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಗಳ ಚರಮಶ್ಲೋಕಗಳು.