Upanyasa - VNU433

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು ಸರಿಯೇ?

18/04/2017

ಕರ್ಣ ಹಿಂದೆ ಸುಗ್ರೀವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿ. ಆದರೆ, ಅವನನ್ನು “ಕೊಲ್ಲ ಬಗೆದವನಗಾಗಿ” ಪಾಂಡವರ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸಾರ್ಯರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

ದೇವರ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಫಲವೇನು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Play Time: 30:46

Size: 5.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2773 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  7:50 AM , 18/04/2022

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಅತೀ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ. ಅತೀ ಅಮೋಘ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪರಿಯ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿಸು ಅನವರತ , ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಗವತ್ ಸ್ಮರಣೆ, ಶ್ರವಣ, ನಿಮ್ಮಂತಹರ ಸಂಘ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸು ಅನವರತ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Sowmya,Bangalore

  5:13 PM , 21/09/2021

  🙏🙏🙏
 • ಭಾರದ್ವಾಜ್,ಬೆಂಗಳೂರು

  9:09 AM , 19/04/2017

  ಅದ್ಭುತ! ಕನಕದಾಸರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು!
 • Yogish Deshpande,Bangalore

  10:05 AM, 19/04/2017

  Adbhuta Upanyasa.
 • Bhimsenkallur,Raichur

  8:14 PM , 19/04/2017

  Supper
 • Jayashree,Bangalore

  11:15 PM, 20/04/2017

  Most beautiful upanyasa Acharyare.
 • Jayashree karunakar,Bangalore

  4:16 PM , 27/05/2017

  Gurugale thumbha adbhutha vada vivarane. Prathi Sari keluvagalu namma prashnege uttara siguthe gurudeva.