Upanyasa - VNU472

04/10 ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವ

ಅಂಭೃಣೀಸೂಕ್ತದ ಮೊದಲ ಋಕ್ಕಿನ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಋಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಶ್ರಯರಾದವರು ಎಂಬ ತತ್ವದ ನಿರೂಪಣೆಯಿದೆ. 

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗಿಯರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ — ಅಕ್ಷರಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ — ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರು ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ-ಅಚೇತನಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜರ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುರಾಜರ, ಶ್ರೀಮನ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಪ್ರಭುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪೂರ್ವ ವಿಶೇಷಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ. 

Play Time: 42 Minutes

Size: 8.06 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3312 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • P N Deshpande,Bangalore

  7:32 PM , 19/06/2017

  All extraordinary you are great
 • Subramanya Bhardwaj,Kolar

  6:08 PM , 18/06/2017

  Dhanayasumi Guru gale.
  Nave Dhanyaru blessed by your pravachanas.
 • Pramod Kulkarni,Raichur

  5:40 PM , 15/06/2017

  ಅನಂತಾನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು..
 • Meera jayasimha,Bengaluru

  5:35 PM , 15/06/2017

  Dhanyavadagu.gurugale.thamma prvachana keli janma saarthaka vaguttige annisuttide.Devara krupe inda saadhane munduvariyali endu prarthisuva....Meera jayasimha
 • Abhiram Udupa,Bangalore

  3:30 PM , 15/06/2017

  Adbhuta. Paramadbhuta.
 • mudigal sreenath,bangalore

  3:15 PM , 15/06/2017

  gurugale nimma sannidhanadalli koothu pravachana kelida anubhuthi aaguthade.thumba santhosa
 • Vyasa,Kolar

  12:48 PM, 15/06/2017

  M.R. Vyasa.Kolar. Maha santhosha aaguthadye nimma pravachana shile. Nimmatha Gurugala Padeda naavu dhanyaru.