Upanyasa - VNU477

08/10 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪದವಿ ನೀಡುವ ದೇವತೆ

ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಚನವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಪದವಿಗೆ ಅನರ್ಹರಾದವರನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವುಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 
Play Time: 47:39

Size: 8.91 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4842 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • RAGHAVENDRA,Jaisalmer

  9:25 PM , 25/08/2018

  Dhanyavadagalu
 • Raghavendra,Bengaluru

  9:39 PM , 11/07/2017

  ಸರ್ ಇದು ನರಸಿoಹಾವತಾರದ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಣನೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲ...

  Vishnudasa Nagendracharya

  Problem resolved. Please delete the audio and download it again. (Delete button is located on the top right)
 • P N Deshpande,Bangalore

  11:10 AM, 11/07/2017

  S Namaskargalu