Upanyasa - VNU534

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 41 — ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು

ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮ, ಸಂನ್ಯಾಸಿಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ, ಪುರುಷಧರ್ಮ ಎಂದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತೆ ಭಾಗವತಧರ್ಮ ಎನ್ನುವದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಗವತಧರ್ಮವೆಂದರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಪ್ರೋಜ್ಝಿತಕೈತವಃ ಮತ್ತು ಪರಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿದ ತತ್ವರತ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪವಿತ್ರವಚನಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 35:16

Size: 7.17 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6620 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  7:52 PM , 02/04/2022

  🙏🙏🙏
 • Mahadi Sethu Rao,Bengaluru

  3:16 PM , 19/06/2020

  HARE KRISHNA.
 • Ananda Teertha,Bangalore

  8:06 AM , 15/12/2017

  ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. 🙏🙏
 • Meera jayasimha,Bengaluru

  7:18 PM , 09/10/2017

  ಗುರು ಗಳಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು.ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ದ ಫಲವೋ ಈಗ ತಮ್ಮಿಂದ ಭಾಗವತ ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿದೆ.
 • P N Deshpande,Bangalore

  11:06 AM, 09/10/2017

  S.Namaskargalu. Attiuttamwaada niskama dkarmadabagge Bakkti huttuwa divyasandeasjwannu tilisiddir namagu aa phal siguwantea anugrhisabeaku
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:00 AM, 09/10/2017

  ನಮೋನಮಃ
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:00 AM, 09/10/2017

  ನಮೋನಮಃ
 • prema raghavendra,coimbatore

  9:59 AM , 09/10/2017

  Anantha namaskara! Danyavada!