Upanyasa - VNU581

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 76 — ಪುರುಷರೂಪ

ಶ್ರೀ ಅನಂತತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾಂದಂಗಳವರು (ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನರು) ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಮೇಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರು ಪುರುಷ ರೂಪಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕಗಳು — 

ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ. 

ಜಗೃಹೇ ಪೌರುಷಂ ರೂಪಂ 
ಭಗವಾನ್ ಮಹದಾದಿಭಿಃ।
ಸಮ್ಭೂತಂ ಷೋಡಶಕಲಂ
ಆದೌ ಲೋಕಸಿಸೃಕ್ಷಯಾ ॥1॥

ಯಸ್ಯಾಂಭಸಿ ಶಯಾನಸ್ಯ 
ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ವಿತನ್ವತಃ।
ನಾಭಿಹ್ರದಾಂಬುಜಾದಾಸೀದ್ 
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂ ಪತಿಃ  ॥ 2॥

ಯಸ್ಯಾವಯವಸಂಸ್ಥಾನೈಃ 
ಕಲ್ಪಿತೋ ಲೋಕವಿಸ್ತರಃ।
ತದ್ ವೈ ಭಗವತೋ ರೂಪಂ 
ವಿಶುದ್ಧಂ ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ಜಿತಮ್  ॥3॥

ಪಶ್ಯಂತ್ಯದೋ ರೂಪಮದಭ್ರಚಕ್ಷುಷಃ 
ಸಹಸ್ರಪಾದೋರುಭುಜಾನನಾದ್ಭುತಮ್।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಶ್ರವಣಾಕ್ಷಿನಾಸಿಕಂ 
ಸಹಸ್ರಮೌಲ್ಯಂಬರಕುಂಡಲೋಲ್ಲಸತ್ ॥ 4॥

ಏತನ್ನಾನಾವತಾರಾಣಾಂ 
ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್।
ಯಸ್ಯಾಂಶಾಂಶೇನ ಸೃಜ್ಯಂತೇ 
ದೇವತಿರ್ಯಙ್ನರಾದಯಃ  ॥5॥

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ —

ಯಸ್ಯಾವಯವಸಂಸ್ಥಾನೈಃ “ನಾಭ್ಯಾ ಆಸೀದಂತರಿಕ್ಷಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ। 

ಸತ್ತ್ವಂ ಸಾಧುಗುಣವತ್ತ್ವಮ್। 

ಜ್ಞಾನಬಲರೂಪಂ ವಾ। 

“ಬಲಜ್ಞಾನಸಮಾಹಾರಃ ಸತ್ತ್ವಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ” ಇತಿ ಮಾತ್ಸ್ಯೇ ॥3॥Play Time: 32:37

Size: 6.33 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3253 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  10:18 AM, 28/07/2022

  🙏🙏🙏
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  12:09 PM, 05/12/2017

  ಗುರುಗಳೆ
  ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಃಪಾನ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ? 
  ಭಗವಂತ ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ( ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು) ದುಗಾ೯ದೇವಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲವೆ ?
  
   ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಚೆಯಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತಾನು ಪಾನಮಾಡಿದನೆ ? ಅಲ್ಲಿಯಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯು ದುಗ೯ಾದೇವಿಯ ರೂಪವಲ್ಲವೆ ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದುಗಾ೯ದೇವಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. 
  
  ತಮಃಪಾನ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕು. 
 • ಭಾರದ್ವಾಜ,ಬೆಂಗಳೂರು

  7:03 PM , 04/12/2017

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
  
  
  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು🙏
  
  
  ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಪುರುಷ ರೂಪಕನಾದ ಭಗವಂತ ತಮಃಪಾನ ಮಾಡಿದಯೆಂದಿರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ತಮಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಗುರುಗಳೆ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿರುತ್ತದೆ. (ತಮಃಪಾನ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ತಮಸ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆ ಎಂದರ್ಥ) ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದೇ ತಮಃಪಾನ. 
 • P N Deshpande,Bangalore

  9:25 AM , 05/12/2017

  S.Namaskargalu. Addbhutwaad atee Upnnyasgalu tamminda horbaruttalivea Deavar anugrha tamma meale purnawwagi idea embudaralli yawa sandehawu illa tawu namagu anugrhisabeaku endu prathisuttene
 • Meera jayasimha,Bengaluru

  8:47 PM , 04/12/2017

  Jeevana saarthaka vaguttide Gurugale.... dhanyosmi.maathugalu baruthilla.aanandabhashpa vaguttide.
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  11:52 AM, 04/12/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  9:13 AM , 04/12/2017

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪರಮ ಪುರುಷ ತತ್ವ ಪರಮ ಮಂಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  8:26 AM , 04/12/2017

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Kirana N A,Bengaluru

  8:13 AM , 04/12/2017

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭಗವಂತನ ಸಾಮಥ್ಯ೯ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ....