Upanyasa - VNU593

ದೇವರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ

18/12/2017

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗಿರಬೇಕಾದ ಅನುಸಂಧಾನ, ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ, ತೀರ್ಥದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 07:35

Size: 6.98 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2903 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Latha,Bangalore

    8:42 PM , 01/06/2018

    ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ ವಿಜಯತೇ
  • Gopalakrishna,Kampli Ballari

    4:20 PM , 05/02/2018

    ಇದೊಂದು ಕಥೆಯೇನೋ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ.ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಜ್ನ್ಯಾನ ನಮ್ಮಂಥ ಮೌಢ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ.