Upanyasa - VNU600

ನೈವೇದ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನ

31/12/2017

ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಎಚ್ಚರ, ಅನುಸಂಧಾನಗಳಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 31:19

Size: 6.14 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2878 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Rajesh sarmha,Nagamagalla

    11:08 PM, 12/01/2018

    Tumbane cannagide