Upanyasa - VNU610

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 97 — ಕುಂತೀಸ್ತೋತ್ರ 02

“ಆಗಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರು” ಎಂದು ಕುಂತೀದೇವಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕುಂತಿಯ ಈ ಮಾತು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ವಚನಗಳು — 

ವಿಪದಃ ಸನ್ತು ನಃ ಶಶ್ವತ್ ತತ್ರತತ್ರ ಜಗತ್ಪತೇ। 
ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಸ್ಯಾದಪುನರ್ಭವದರ್ಶನಮ್ ।। ೨೮ ।।
ಅಪುನರ್ಭವಂ ದರ್ಶಯತಿ ।
ಜನ್ಮೈಶ್ವರ್ಯಶ್ರುತಶ್ರೀಭಿರೇಧಮಾನಮದಃ ಪುಮಾನ್।
ನೈವಾರ್ಹತ್ಯಭಿಧಾತುಂ ವೈ ತ್ವಾಮಕಿಂಚನಗೋಚರಮ್ ।। ೨೯ ।।
ನಮೋಽಕಿಂಚನವಿತ್ತಾಯ ನಿವೃತ್ತಗುಣವೃತ್ತಯೇ।
ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಕೈವಲ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ ।। ೩೦ ।।

Play Time: 38:55

Size: 7.19 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3662 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  11:37 AM, 21/09/2022

  🙏🙏🙏
 • Vijaya bharathi k b,Bangalore

  11:11 AM, 19/03/2019

  ಎನು ಹೇಳೋದು ಗುರುಗಳೆ.. ಆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ.. ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಲಲ್ಲ 🙏🙏
 • Latha Ramesh,Coimbatore

  9:04 AM , 04/03/2018

  Namaskaragalu Gurugalige 🙏🙏🙏🙏
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  9:37 PM , 05/02/2018

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕುಡು ಭಗವಂತ.
 • Ananda Teertha,Bangalore

  8:56 AM , 12/01/2018

  ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. 🙏🙏
 • Shantha raghottamachar,Bengaluru

  11:41 AM, 11/01/2018

  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ದೇಹ,ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿವರಣೆ. ನಮೋನಮಃ ನಮೋನಮಃ‌‌
 • Raghoottam Rao,Bangalore

  11:25 AM, 11/01/2018

  ಅಹಂಕಾರ ನೀಡುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಡ. ಭಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೇ ಇರಲಿ. 
  
  ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿತು ಪ್ರವಚನ...
 • P N Deshpanse,Bangalore

  11:04 AM, 11/01/2018

  S.Namaskargalu. it is hundred percent truth that person youggyanu untill he becomes totally without any thing & who starts realising that now only God can help him. Such person will only achieve something to his past punnya. Kunti is really a great one & can learn many more things
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  10:31 AM, 11/01/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಕುಂತೀ ದೇವಿಯ ಚರಣಂಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಏನೊಂದು ಭಕ್ತಿ , ಏನೊಂದು ನಿಷ್ಠೆ, ಏನೊಂದು ಧೈರ್ಯ, ಪರಮ ಪಾವನ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.