Upanyasa - VNU662

ಪುರುಷೋತ್ತಮಮಾಸದ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಫಲ

ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಮಾಸದ ಅವಹೇಳನ

ಸರ್ವಮಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕವಾದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮಾಸವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ವತ್ಯಾದಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಮಾಸದ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದೇ, ಲೋಕೋತ್ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದು ಜನ ಗಂಡಂದಿರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ತಂದೆ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದೂ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವ ದ್ರೌಪದಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಆ ಕಥಾಭಾಗದ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 61:12

Size: 7.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5520 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Vadiraj Katti,Bengaluru

    6:26 PM , 21/09/2020

    To send the comments , pl allow to download
  • Ushasri,Chennai

    10:18 PM, 14/05/2018

    Achare Adhika maasada mahatya tumba channagide vivarana aagide. Dhanyavadagalu