Upanyasa - VNU687

ಇವರು ಇಂತಹವರ ಅವತಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ?

ಮಹಾನುಭಾವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ


Play Time: 06:35

Size: 6.03 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5859 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment