Upanyasa - VNU694

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರ, ಯಾರಿಂದ ಉಪದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಉಪದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಯರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವೇನು ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಮಸ್ತ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ, ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಕುರಿತ ಯಥಾಮತಿ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ರಾಯರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಲೇ ಯೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರದ ಶ್ಲೋಕ. — 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮ ಇತ್ಯಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರತಃ। 
ಜಪಿತಾದ್ ಭಾವಿತಾನ್ನಿತ್ಯಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಾಃ ಸ್ಯುರ್ನ ಸಂಶಯಃ । 

Play Time: 26:04

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
16350 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  8:30 PM , 30/12/2020

  🙏🙏
 • Shivasagar,T NARASIPURA,MYSORE

  2:30 PM , 01/02/2020

  Pranamagalu🙏
 • Pranesh,Bangalore

  4:04 PM , 26/05/2019

  ಶ್ರೀ ಇಭರಾಮಪುರರಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರ ಎಂಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
  ಅದರಲ್ಲಿ ಜಪದ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಅಗನ್ಯಾ ಸ ಕರನ್ಯಾಸ ವಿವರವಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಜಪಾಂಗ ತರ್ಪಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
  For book
  No 119, 6th cross 2nd main
  Sarvabhoumanagar
  Chikkala Sandra
  Bangalore 61
  No phone available
 • Pavan Gudi,Hubballi

  4:20 PM , 24/09/2018

  ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲೇ?
  ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ನಬಹುದೇ?
 • Pavan Gudi,Hubballi

  4:11 PM , 24/09/2018

  Thank you very much.
 • Pramod,Ballari

  10:58 AM, 22/09/2018

  Acharyarige Saashtanga Pranamagalu
  
  Nitya Sandhyavandanadalli, baruva Narayana mantra hagu krishna mantra japa maduvaaga confusion irutte. 
  1. Om namo naaranaya or
  2. Om om namo narayanaya or
  3. Om namo narayanaya om???
   Hageye 
  1. Om kleem krishnaya namaha or
  2. Om kleem krishnaya namaha om or
  3. Om om kleem krishnaya namaha???
  
  Dayamadi ee eradu japagala duguda pariharisi.
  
  Dhanyavadagalu
  Pramod, Delhi
  [email protected]
 • Pranesh ಪ್ರಾಣೇಶ,Bangalore

  10:47 AM, 08/09/2018

  ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ
  ಜಪಾಂಗ ದಶಾಂಶ ತರ್ಪಣ ವಿಧಿ ಇದೆ .ಈ ವಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಜಪದಲ್ಲೂ ಇದೆಯೇ.
  ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಯ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು
 • Ramesh,Bangalore

  3:20 PM , 06/09/2018

  Shree raaghavemdraaya namaha😃
 • Vijayeendra Inamdar,Badami

  2:02 PM , 06/09/2018

  🙏🙏🙏🙏 ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ 
  
  ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 🙏🙏🙏🙏
 • B. Suresh Kumar,Chennai

  9:08 AM , 06/09/2018

  Thumba dhanyavadagalu Acharya re🙏🙏👌
 • Gururaja,Bangalore

  9:01 AM , 06/09/2018

  ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ...ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ...
 • Gururaja,Bangalore

  9:01 AM , 06/09/2018

  ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ...ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ...
 • Gururaja,Bangalore

  9:01 AM , 06/09/2018

  ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ...ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ...
 • Tvenkatesh,Hyderabad

  8:36 AM , 06/09/2018

  I think we madhwaas should start the satsampradayA of imparting sri raghavendra ashtakshara mantropesha from a guru to a vatu on his upanayana day itself. It will be a life changing event.
 • Tvenkatesh,Hyderabad

  8:15 AM , 06/09/2018

  A detailed discussion on an important topic. Friends let us start gurunama smarana today. Indina dinave shubadinavu.