Upanyasa - VNU700

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 150 — ಮಾತು ಅಧಿಕವಾದರೆ ಆತ್ಮಘಾತ

ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ, ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರ, ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ತಮಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ದುಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವದು ದೂರ ಉಳಿಯಿತು, ಆವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವದೇ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾಗವತದ ರಹಸ್ಯದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

ಎರಡನೆಯ ಸ್ಕಂಧ, ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. 

ಅತಃ ಕವಿರ್ನಾಮಸು ಯಾವದರ್ಥಃ ಸ್ಯಾದಪ್ರಮತ್ತೋ ವ್ಯವಸಾಯಬುದ್ಧಿಃ।
ಸಿದ್ಧೇಽನ್ಯಥಾರ್ಥೇ ನ ಯತೇತ ತತ್ತತ್ಪರಿಶ್ರಮಂ ತತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷಮಾಣಃ ।। ೩ ।।

ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ ।

ಏಷಃ ಹರಿಃ । ಯದಪಾರ್ಥೈರ್ಧ್ಯಾಯತಿ । ತತ್ರಾರ್ಥಾನ್ ನ ವಿನ್ದತೇ ।

“ಸರ್ವನಾಮಾ ಯತೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತದನ್ಯಾರ್ಥಾನ್ ನತು ಸ್ಮರೇತ್ । 
ಸ್ಮರಂಸ್ತು ಯಾವದರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವಾತ್ಮಹಾ ಸ್ಮೃತಃ” ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ। 

Play Time: 40:50

Size: 5.97 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7103 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Chandrika,Mysore

  10:43 PM, 31/12/2018

  Very beautiful speech😃
 • SUVARNA H,BANGALORE

  6:46 PM , 21/10/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮಾತು ಅಧಿಕವಾದರೆ ಆತ್ಮಾಘಾತ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿವಾಯಿತು .ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಹು ಎಚ್ಚರ ದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.ಎಂಬ ಅರಿವು ಮುಡಿತು. ಬಹು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿ ಮಹದಾನಂದವಾಯಿತು.ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • prema raghavendra,coimbatore

  1:57 PM , 21/10/2018

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • P.v.Revathi,periyapatna

  7:53 AM , 21/10/2018

  ANANTH NAMASKARAGALU FOR VALUABLE WORDS.
 • Deshpande.P.N.,Bangalore

  12:21 PM, 20/10/2018

  S.Namaskarargalu. Namma ella maatugalu Bhagwantnalliea pryawasanwaaguwante anugraisabeaku. Sadhaneayennu maadikolluwrigea attuttamawada sandeash mattu upayawannu tilisiddiri. Dhanyywaadgalu
 • VENKATA RAMANA RAO A B,MYSORE

  9:16 AM , 20/10/2018

  Gurugalige namaskaragalu. As per todays Pravachana we came to know value of silence . Will follow definitely. Pranams.
 • Venkatesh,Hyderabad

  8:31 AM , 20/10/2018

  " A Wise man once said nothing"
 • Deshmukh seshagiri rao,Banglore

  8:17 AM , 20/10/2018

  ಶ್ರೀಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು.ನಮಗೂ ಮಿತ ವಾದ ಮತಾಡವಂತಾಗಲಿ.
 • Venkatesh,Hyderabad

  8:11 AM , 20/10/2018

  "Anyaa Vaacho Vimuchyathaam"
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  8:04 AM , 20/10/2018

  ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಂತೆ ನಮಗೂ ದೇವರು ಮಿತವಾದ ಮಾತು ನೀಡಿ , ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಸದಾ ನೀಡಲಿ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  8:01 AM , 20/10/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಾಗಾವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಪರಮಾದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳು. ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾದವಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಗಳು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ...ಪರಮ ಪರಮ ದೈವೀಕವಾದದ್ದು...ಆವರಿಗೂ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ನಮನಗಳು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  8:01 AM , 20/10/2018

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಾಗಾವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಪರಮಾದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳು. ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾದವಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಗಳು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ...ಪರಮ ಪರಮ ದೈವೀಕವಾದದ್ದು...ಆವರಿಗೂ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ನಮನಗಳು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • Indira,Canberra

  6:42 AM , 20/10/2018

  Namaskaragalu. Today we came to know the importance of silence. We will try our best.