Upanyasa - VNU756

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 193 — ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದೇವರ ಆಟ

ದೇವರು ಅನಂತ, ಮಹಾಮಹಿಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಎಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷುದ್ರರಾದ ಜೀವರು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾರಂಭಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, “ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ದೇವರ ದಯೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಯ ತೋರಬೇಕು. 
ಅಂದರೆ ದಯೆಯಾಗದೇ ಸಾಧನೆಯಾಗುವಿದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯಾಗದೇ ದಯೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ವಲಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡುವದರೊಂದಿಗೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಚನಗಳು — 

येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः
सर्वात्मनाऽऽश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ।
ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां
नैषां ममाहमिति धीः श्वसृगालभक्ष्ये ।। ४२ ।।

भागवततात्पर्यम् — देवमायां विदन्ति संसारमतितरन्ति च ।Play Time: 53:26

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8186 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  7:13 AM , 10/10/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • Ravindra,Dharwad

  6:36 PM , 16/08/2021

  By
 • prema raghavendra,coimbatore

  2:31 PM , 26/08/2019

  Anantha namaskara! Danyavada!
 • T venkatesh,Hyderabad

  10:56 AM, 10/07/2019

  "ಶ್ವಸೃಗಾಲ ಭಕ್ಷ್ಯೆ " ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಮಾತು....ಸುಂದರವಾದ ನಿರೂಪಣೆ
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  9:56 AM , 20/04/2019

  One of the best pravchan. A pravchan which opens the inner eyes. Those who all are blessed by him are all lucky to have such a wonderful gift. Really you are a gifted person. Anugrahvirali
 • Roopa,Bengaluru

  7:10 AM , 19/04/2019

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
  ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದೆವು. ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆಯೇ? 
  ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವರು ತಾವು ದುಷ್ಟರಾಗಿವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತಾರೆಯೇ ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅವು ಇರುವದೇ ಹಾಗೆ. 
  
  ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವದೇ ಸ್ವಭಾವ. 
  
  
 • Abhijith,Sagar

  10:42 PM, 18/04/2019

  ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಕುಲುಮೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅದ್ಭುತ
 • T venkatesh,Hyderabad

  2:37 PM , 18/04/2019

  I totally agree with Sri gopalkrishna...
 • Y V GOPALA KRISHNA,Mysore

  7:16 AM , 18/04/2019

  Pujya Gurugalige Sastanga Namaskaragalu,
  Your SB 193 pravachana is heart touching and tongue tied. This itself will go beyond doubt along with your other timely and relevant tips, advise etc that we are blessed. No words to explain your way of explanations except saying heartfelt pranamagalu to your feet. We can only pray Hari Vayu Gurugalu to give you everything to YOU and your team to complete and accomplish ALL your TASK.
  Sastanga Namaskaragalu,
  Gopalakrishna Y V