Upanyasa - VNU778

ಶಿಲೆ, ಅತಿರಿಕ್ತ ತಪಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿ

ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ?

ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯರು ಗೌತಮರ ಶಾಪದಿಂದ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಯಂ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಶಿಲೀಕೃತಾಮ್ ಎಂದು, ಅಹಲ್ಯೆ ಶಿಲೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಚೇತನ ಜಡವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಜಡ ಚೇತನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಭಗವತ್ಪಾದರು ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಲ್ಲಾಗಿದದ್ದರು ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದ ವಿರೋಧ, ಕಲ್ಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಮತ್ತು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರೋಧ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. 


ಅತಿರಿಕ್ತ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿವರಣೆ

ಗೌತಮರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಸಿಯಲು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಗೌತಮರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಮಾಲಯದ ಶೃಂಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಿದೆವು. 

ಈಗ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೇ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವದು, ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀಡುವ ಅದ್ಫುತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ತತ್ವ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮಮಂಗಳ ವಚನದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Play Time: 49:44

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6686 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • H.Suvarna kulkarni,Bangalore

  6:15 PM , 02/07/2019

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
      ಅಹಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯದ ಆರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.ಉಪನ್ಯಾಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಅವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ   ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ.
  ನಮಗೆ ಉದ್ಭವ ವಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಂತಿದೆ .
  ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.
   ಸ್ತ್ರೀ ಯರಾದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಥವಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುವುದು ಹೇಗೆ.
   ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರೆಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.
      ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Vishwnath MJoshi,Bengaluru

  9:25 PM , 29/06/2019

  श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ गुरुपादौ नमस्करोमि
  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 
  ನಿಮ್ಮ ಅಹಲ್ಯದೇವಿಯರ ಉಪನ್ಯಸವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ,ಅಹಲ್ಯದೇವಿಯರು ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆ,ಆದರೆ ಪಂಚ ಕನ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯದೇವಿಯರನ್ನು ಕನ್ಯ ಎಂದು ಎಕೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅಹಲ್ಯಾನಿರ್ಣಯದ ಎರಡನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೇ [VNU774] ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನೀಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ. 
 • Santosh Patil,Gulbarga

  12:05 AM, 30/06/2019

  Gurugalige 🙏
 • Anil kumar B R Rao,Bangalore

  9:12 PM , 29/06/2019

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ, ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಗವಂತನ, ದೇವತೆಗಳ, ಗುರುಗಳ ಸಂನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ... ನಮಃ 🙏🙏🙏