Upanyasa - VNU798

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 222 — ದೇವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು

ಎಂದಿಗೂ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಬಾಗವತ ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

Play Time: 47:11

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7202 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • prema raghavendra,coimbatore

    12:28 PM, 12/11/2019

    Anantha namaskara! Danyavada!
  • DESHPANDE P N,BANGALORE

    2:34 PM , 09/08/2019

    S.Namaskargalu. Bhagwada vishydalli tappu tiliydantea anugrahvirali