Upanyasa - VNU801

ಮಳೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ-ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ,   
ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಅತಿವೃಷ್ಟಿಂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಸುರೇಶ್ವರಾಃ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕ್ಷೇಮದಂ ವರ್ಷಂ  ವರ್ಷತಾऽಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಃ।


ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಯುವ ಓ ದೇವತೆಗಳೇ, 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ. 
ಸಕಲ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ 
ಮಳೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. 

Play Time: 00:26

Size: 1.21 MB


Download Upanyasa Watch Video Share to facebook View Comments
6232 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment