Upanyasa - VNU820

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ — 238 — ಮಾಯಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಧಾನ

ವಾಸುದೇವ, ಪುರುಷ ನಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮಹತ್-ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೊಂಡ ವಚನ — 

कालवृत्त्यां तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः। 
पुरुषेणाऽत्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ॥४॥


Play Time: 51:06

Size: 5.51 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
8224 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • DESHPANDE P N,BANGALORE

    8:34 AM , 24/09/2019

    Attyanta shrestthatamawwada upannysa. Anugrahvirali
  • Meera jayadimha,Bengaluru

    11:40 AM, 15/09/2019

    ಅದ್ಭುತ ವಾದ ಪ್ರವಚನ. ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ವಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ.