Upanyasa - VNU823

ಮೂರು ಮದಗಳು

ಮೂರು ಮದಗಳು

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ಮೂರು ತರಹದ ಅಹಂಕಾರಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 08:42

Size: 1.37 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2253 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Y V GOPALA KRISHNA,Mysore

  12:15 PM, 11/01/2020

  Excellent no words to explain....
 • Gururaj,Bangalore

  6:15 PM , 27/11/2019

  K
 • Raghavendra,Bangalore

  9:55 PM , 15/09/2019

  ಅಚಾರ್ಯರೇ, ಅಭಿಜನ ಮದದ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಧನ ಮದ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಉದಾ: ಇಷ್ಟು ಜನರ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ 3000 ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದುರ್ಯೋಧನ ನ ಮದ ಅಭಿಜನ ಮದವಾಯಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ದಯಮಾಡಿ ಈ ಅನುಮಾನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅಭಿಜನ ಮದ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮದ. ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮದ ವಿದ್ಯಾಮದ. 
 • Chandrika prasad,Bangalore

  7:48 PM , 15/09/2019

  ಆಚಾರ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.೩ಮದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ದೀರ.ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಲಿಯುಗದ ಮಾನವ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • Chandrika prasad,Bangalore

  7:48 PM , 15/09/2019

  ಆಚಾರ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.೩ಮದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ದೀರ.ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಲಿಯುಗದ ಮಾನವ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು