Upanyasa - VNU831

ಸೂತರು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಬುದ್ಧಾವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಗ್ರಹ. 


ತತಃ ಕಲೌ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತೇ 
ಸಮ್ಮೋಹಾಯ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್।

ಬುದ್ಧೋ ನಾಮ್ನಾ ಜಿನಸುತಃ 
ಕೀಕಟೇಷು ಭವಿಷ್ಯತಿ॥24॥

“ಮೋಹನಾರ್ಥಂ ದಾನವಾನಾಂ 
ಬಾಲರೂಪೀ ಪಥಿ ಸ್ಥಿತಃ।

ಪುತ್ರಂ ತಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಾಸ 
ಮೂಢಬುದ್ಧಿರ್ಜಿನಃ ಸ್ವಯಮ್।

ತತಃ ಸಮ್ಮೋಹಯಾಮಾಸ 
ಜಿನಾದ್ಯಾನಸುರಾಂಶಕಾನ್।

ಭಗವಾನ್ ವಾಗ್ಭಿರುಗ್ರಾಭಿಃ
ಅಹಿಂಸಾವಾಚಿಭಿರ್ಹರಿಃ” 
ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ॥24॥
śrīmad bhāgavatada prathamaskandhada mūraneya adhyāyadalli sūtācāryaru māḍiruva buddhāvatārada caritreya saṅgraha.

Play Time: 03:55

Size: 1.38 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3605 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sudheendra,Bangalore

  2:02 PM , 17/01/2022

  Acharyare ananta namskaragalu I have a doubt so I honestly request you to clarify it🙏🏻🙏🏻
  Yesterday I was listening to your sermon on the incarnation of Buddha. and have a question about the following:
   Gotham Budha is thought to be a Vishnu incarnation, and if so, he is said to have married a woman named Yashodhara. We think Vishnu does not accept any woman who is neither Sri Lakshmi Devi nor possesses the presence of Lakshmi. Is Yashodhara Lakshmidevi? if she was married to Budha.
 • Srikar K,Bengaluru

  7:19 PM , 10/01/2020

  Gurugale, bhagavantana buddhavatara kshanika kala matra, aamele aa avatara addrushya vayeetu. Ega namage gottiruva buddha alla endu kelavara upanyasa dalli keliddide. Neevu heluttiruvudu onde endu. Nanna gondala vannu pariharisuvira gurugale ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧಾವತಾರದ ಕಾಲ, ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಇಬ್ಬರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೂ ಶುದ್ಧೋದನನೆಂದೇ. 
  
  ವಾಸುದೇವ ಕಪಿಲ, ಅಸುರ ಕಪಿಲ ಎಂಬಂತೆ ವಿಷ್ಣುಬುದ್ಧ, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  10:36 AM, 28/10/2019

  S.Namskargalu. short & sweet
 • Santosh Patil,Gulbarga

  9:20 PM , 16/10/2019

  Tnx Gurugale 🙏