Upanyasa - VNU841

ದೇಹದ ಚಕ್ರಗಳ, ಪದ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆಯೇ?

ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಮುಂತಾದ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ, ಷಡ್-ದಳ ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?


Play Time: 34:16

Size: 5.95 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4526 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Prahllada A M,Belupalli

    1:52 PM , 12/02/2022

    Namma antaryami yannu hege thiliyabeku swami..
  • Vikram Shenoy,Doha

    3:28 PM , 17/10/2019

    ಅದ್ಭುತ, ಅಧ್ಬುತ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. 🙏🙏🙏