Upanyasa - VNU847

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಧ್ವವಿಜಯ

ಭಾಗವತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪುರಾಣೀಕನೊಬ್ಬ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ. 

Play Time: 20:58

Size: 4.85 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2172 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sowmya,Bangalore

    10:56 PM, 05/01/2022

    🙏🙏🙏