Upanyasa - VNU848

ಗೋಸಾವಿತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿನ ಗೋಸಾವಿತ್ರೀಸ್ತೋತ್ರ

Play Time: 04:28

Size: 6.31 MB


Download Upanyasa Watch Video Share to facebook View Comments
4014 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Lakshmi,Pune

  10:43 PM, 26/11/2021

  Gurugalige anant koti namaskar galu , dhanyavadevu
 • NAGARAJ PANDURANGI,DHARWAD

  7:52 PM , 08/05/2020

  Please explain meaning of this gosavitri mantra

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. 
  
  ಸ್ತೋತ್ರಗಳ, ಪಠಣ, ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 
 • NAGARAJ PANDURANGI,DHARWAD

  10:06 PM, 21/04/2020

  ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿರಿ