Upanyasa - VNU850

ವಾಮನ ಬಲಿಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಏನು ಕಾರಣ?

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಬೇಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 


Play Time: 08:23

Size: 5.81 MB


Download Upanyasa Watch Video Share to facebook View Comments
1782 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment