Upanyasa - VNU861

ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶ್ರೀಮದಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು. ಇಂತಹ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿತು ಎನ್ನುವದರ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 15:53

Size: 4.60 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1497 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sowmya,Bangalore

    8:05 PM , 27/01/2022

    🙏🙏🙏
  • Santosh Patil,Gulbarga

    12:27 PM, 04/12/2019

    Sri Gurugalige 🙏