Upanyasa - VNU868

ಆಚಾರ್ಯರ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕ್ರಮ

ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವೇದಮಂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬಹುದೇ? ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಆಸೆ. 

ಭಾಸ್ಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
Play Time: 20:17

Size: 7.24 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2548 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment