Upanyasa - VNU873

ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಮ

ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಣೆ.

Play Time: 19:30

Size: 5.63 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2179 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Sowmya,Bangalore

    8:09 PM , 18/02/2022

    🙏🙏🙏