Upanyasa - VNU929

ದಶರಥರ ಮಹಾಸಭೆ

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 47

ದಶರಥರು ತಮ್ಮ ಮರಣಸೂಚಕವಾದ ಅಪಶಕುನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯವರಾಜನನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ತಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಮಂತ ರಾಜರಿಂದ ಆರಂಭಸಿ ಗ್ರಾಮಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಭೆ, ಅವರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗಿದ್ದ ಗೌರವ, ದಶರಥರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಬೀಗರ (ನಮ್ಮ ವಿವಾಹಸಂಬಂಧಿಗಳ) ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರವಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿರಬಾರದು ಎನ್ನುವದರ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 33:28

Size: 1.37 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3422 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Abhijith,Sagar

  11:32 PM, 19/05/2020

  ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಶೌನಕರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಯವುದೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಿತು🙏
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  2:16 PM , 16/05/2020

  S.Namaskargalu.Anugrahavirali
 • Poornima Sowda,Bangalore

  8:39 PM , 15/05/2020

  ಗುರುಗಳೇ... ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು🙏
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  7:14 PM , 15/05/2020

  ಇನ್ನೂ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಅವಧಿಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ....ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಆದರಗಳು..
  
  ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಮಶಿ೯ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ...ಎಲ್ಲವೂ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ...
  
  ಇನ್ನು ಆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು...?ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ....ಆದರೂ ಬೇಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಬಾದೇ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ....!!!
  
  ರಾಮಾಯಣ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ಪಶ೯ಮಾತ್ರವಿರಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು... 
  
  ಆದರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ...ರಾಮಾಯಣದ ರಸಾಸ್ವಾದವು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ...
  
  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳುತಿದ್ದೇವೆ, ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಭಕ್ತಿಯು ಜಾಗ್ರತವಾಗುತ್ತಿದೆ...
  
  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  7:15 PM , 15/05/2020

  ದಶರಥಮಹಾರಾಜರ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಆ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪಶಿ೯ಯಾಗಿ ಭಾವಪೂಣ೯ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ...ದಶರಥಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಧಭ೯ವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದೇವೆಯೇನೊ ಅನ್ನುವಂತಿತ್ತು....
  ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ವಿಷಯ, ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಭೆಯು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಈಗ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತಿತ್ತು ಅನ್ನುವದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ!!!!ಅದೆಂತಹ ಭಾವ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶೈಲಿ ನಿಮ್ಮದು!!!
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  12:39 PM, 15/05/2020

  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಎನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಪುನ ಇಳಿದು ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ವಾಕ್ಚತುರ್ಯದ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೇ ತೇಲಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ,..ಪುನಃ ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ 🚩🙏
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  12:35 PM, 15/05/2020

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳುವ ವಿಷಯ, ನಂತರ ಎಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಪರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಧಾಟಿ, ಓಹೋ....ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳೇ...ಏನೊಂದು ವೈಭವದ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಆತ್ಯದ್ಭುತ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ.
 • deashmukhseshagirirao,Banglore

  6:01 AM , 15/05/2020

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻