Upanyasa - VNU940

ರಾಮನಿಗೆ ಬರಲು ಆದೇಶ

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 58 

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಮಂತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಸುಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ದಶರಥರು ಮರ್ಮಾಘಾತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇಕೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದಶರಥರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ಎಂದು ಕೈಕಯಿ ಸುಮಂತ್ರರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊರಟ ಸುಮಂತ್ರ, ಏನೋ ಅವಘಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, ದಶರಥರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡದೆ ತಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ “ಸಾಯುವದರೊಳಗೆ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕರೆ ತಾ” ಎಂದು ದಶರಥರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇಡಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನೆಗಳ ತರಂಗಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ಸೀತಾದೇವಿಯೇ ರಾಮರಿಗೆ ಛಾಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿವರ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೇಮ, ಸೀತೆ ರಾಮನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕ್ರಮ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರಗೊಳಿಸುವ ಪಾಠಗಳು. 

ಲಕ್ಷ್ಣಣ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿ, ಜನತೆ ರಾಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 

Play Time: 54:08

Size: 1.37 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3427 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Sowmya,Bangalore

  7:18 PM , 09/12/2020

  🙏🙏🙏
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  2:17 PM , 01/06/2020

  ಅಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ,ಸಕಲ ಪದಾಥ೯ವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ...ಶ್ವೇತಛತ್ರ, ಮೇನೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ...
  ಗೆಲುವಿನ ಭಾವದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ಕೈಕಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಧಮ೯ಬದ್ಧರಾಗಿ, ವಿಷಣ್ಣವದನರಾಗಿ ಕುಳಿತಂತಹ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಯಾ೯ಮಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಜಗದೊಡೆಯ, ಇದೀಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭೀಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ....
  ನೆರೆದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ...
  ಆದರೆ ಮುಂಚಿನಂತೆ
  ಆ ಜನರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.....ಕಾರಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋುಷಿಗಳು ಮನಕಲಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...
  
  ಇತ್ತ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸುಮಂತ್ರ ಅಂತಃಪುರದಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ...
  ಬಂದು...ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಮಾತಲಿಯಂತೆ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ....ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ...ಮೌನವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿದೆ...
  ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ಕಂಗಳು ಅದೆಂತಹ ನೋವಿನ ಭಾವಹೊತ್ತು ಸುಮಂತ್ರನ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸಿತೊ...ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು...ಕೈಕಯಿಯ ಆದೇಶ ಹೊತ್ತು ಹೊರಡಲಣಿಯಾದವನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ದಶರಥಮಹಾರಾಜರ ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು...ಅಬ್ಬಾ !!! ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ...ಅದೆಷ್ಟು ಅಥ೯ಗಂಭಿ೯ತ....
  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಶರಥಮಹಾರಾಜರ ದುಃಖದ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶ....ಅದೆಂತಹ ಭಾರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು....ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ...
 • DESHPANDE P N,BANGALORE

  2:16 PM , 01/06/2020

  S.Namaskargalu. one of the best pravachan. Anugrahvirali
 • deashmukhseshagirirao,Banglore

  4:02 AM , 01/06/2020

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻