Upanyasa - VNU993

ಬದಲಾದ ಕೈಕೇಯಿ

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಮ್ — 106

ಕೈಕಯಿಯಿಂದ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿರುವದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವಳು ಸ್ವಭಾವದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಕೃತಿ-ಮಂಥರೆಯರ ವಶಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಾಪಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆ ಮೂವರಿಗೆ ಯಾವಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಗಳುಂಟಾದವು ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವದು. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನುವ ತತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದೊಡ್ಡವರನ್ನು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಾರದು, ಪೂರ್ಣ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಧರ್ಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಮದುಡುಪಿ ಮಠಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಿ ಶುದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತದೊಂದಿಗೆ. 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ನೀಡುವ ಉತ್ತರದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೈಕಯಿಯ ಉದ್ಧಾರದ ಮೂಲದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ. 

Play Time: 55:55

Size: 3.84 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
7306 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Kosigi shroff malathi,Hyderabad

  11:31 AM, 03/08/2022

  🙏🙏
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  2:44 AM , 26/07/2022

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • Sanjeeva Kumar,Bangalore

  12:01 PM, 22/06/2022

  ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆ ಗುರುಗಳೆ, ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 🙏
 • Sanjeeva Kumar,Bangalore

  12:01 PM, 22/06/2022

  ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆ ಗುರುಗಳೆ, ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 🙏
 • Sowmya,Bangalore

  12:52 PM, 18/06/2022

  🙏🙏🙏
 • Venkatesh. Rajendra . Chikkodikar.,Mudhol

  1:52 PM , 16/06/2022

  Jai Shree Rama 🙏🙏🙏
 • Vasudhendra,Vijayapura

  10:23 PM, 11/06/2022

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ.
 • K.S.SURESH,BANGALORE

  4:19 PM , 08/06/2022

  Felt divine feelings. Lectures are excellent guruji
 • Roopavasanth,Banglore

  3:12 PM , 08/06/2022

  ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಡಿದರೆ, ಈ ಕೈಕಯಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 
  
  ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು. 
  
   ನಿಕೃತಿ, ಮಂಥರೆಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಕೈಕಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಮದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ 🙏 
  
  ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೋ ಹರಿ ಮ
  ತ್ತೇನು ಭಕ್ತಾಧೀನನೋ ಇ
  ನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರದಲಿ ಜಗವ |
  ತಾನೆ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ ನಿ
  ರ್ವಾಣ ಮೊದಲಾದಖಿಳ ಲೋಕ
  ಸ್ಥಾನದಲಿ ಮತ್ತವರನಿಟ್ಟಾನಂದ ಪಡಿಸುವನು
  
  ಕರುಣಾಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಪದ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. 🙏 🙏
 • Nalini Premkumar,Mysore

  1:02 PM , 07/06/2022

  ಹರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಭಾಗ ದ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನ ಪರಮ ಅಧ್ಬುತ.
  
  ಗುರುಗಳೇ ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡೆವು ಭರತ ರಿಗೆ ಭಾರದ್ವಾಜರು ದಾರಿ ತೋರಿದ್ದು, ಕೈಕೇಯಿಯರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಚಿಕೆ..... ಮಹಾನುಭಾವದ ದರ್ಶನ ದಿಂದ ಪಾಪಪರಿಹಾರ.... ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾದ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಮ.....ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕೈಕೇಯಿಯರು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ..... ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..... ಕೈಕೆಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷವಿದೆ..... ಅವಳಲ್ಲಿ ನಿಕೃತಿ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ... ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಂಥರೆ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.... ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ... ಕೈಕೇಯಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮ ಭಕ್ತಳು... ಮಗನ ಪುಣ್ಯ ದಿಂದ ಸದ್ಗತಿ.... ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡೆವು.
  
  ಅಧ್ಭುತ ವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಹೇಳಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ನಾವೆ ಪುಣ್ಯ ‌ವಂತರು. ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ 🙏🙏🙏
 • Anu,Bangalore

  10:00 PM, 06/06/2022

  ಹರಿ ಇಚ್ಛಾ ಹಾಗೂ ಹರಿ ಪ್ರೀತಿ ..... ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಂತ ನಮನಗಳು... ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಜಡವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನದ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ.. ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಮಹದುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ... ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಜನುಮದ ನಮನಗಳು.... ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರದವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ದಿನವೂ ಅನುಸಂಧಾನಿಸಲು , ಸ್ಮರಿಸಲು.. ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ...ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಗೋತ್ರ ಗೌತಮ ಗೋತ್ರ..ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದಯ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ..
 • Niranjan Kamath,Koteshwar

  10:22 AM, 06/06/2022

  ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ. ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರುಣ್ಯ ಭರಿತರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ...ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಶ್ರೀ ಭರಧ್ವಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆ , ಭರತರ ತಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ್ದೀರಿ....ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ...ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಾನ, ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾದ್ಭುತ.